Homo Inquietus

Fundacja Homo Inquietus

Powstanie Fundacji Homo Inquietus zostało zainspirowane oryginalnym systemem filozoficznym profesora Stefana Symotiuka o tej samej nazwie.
Fundacja ma na celu wspieranie wszelkich działań pozwalających pamiętać o dorobku polskich filozofów
Pierwszym celem jest wydanie „Księgi Wywiadów Filozoficznych”, które obecnie już powstają.
W zamierzeniu, tom. I poświęcony będzie sylwetkom filozofów związanych z UMCS w Lublinie.

Główne cele fundacji:

– Działalność związana z upowszechnianiem dorobku polskiej myśli filozoficznej.

– Rozwój postaw filozoficznych.

– Organizowanie spotkań upowszechniających myślenie filozoficzne.

– Wydawanie kolejnych tomów „Ksiegi Wywiadów Filozoficznych”.

Osoby chcące przyczynić się do realizacji celów Fundacji, w tym bieżącego projektu (wydanie „Księgi Wywiadów Filozoficznych”) prosimy o kontakt.
Zgodnie ze statutem, dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z darowizn, spadków i zapisów, dotacji i subwencji osób prawnych, organizacji i instytucji.

Konto Fundacji:   06 1140 2017 0000 4402 1047 7414 BRE Bank, z dopiskiem: „Księga”.

Jednocześnie informujemy, że Fundacja w chwili obecnej może być klasyfikowana jako „organizacja pozarządowa, nie będąca jednostką sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku” jednak NIE posiada statusu pozwalającego korzystać z odliczenia darowizny od podatku na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego.

KRS 0000330194

Organ sprawujący nadzór: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydent M. St. Warszawy

Kontakt z Fundacją Homo Inquietus:
Kontakt@HomoInquietus.org

Reklamy
%d blogerów lubi to: