Homo Inquietus

Fundacja „Homo Iquietus”

Posted in Organizacja by staniszewski on 30 września 2009

logo_male

 

 

 

„Exegi monumentum aere perennius…”

Działalność Fundacji Homo Inquietus związana jest z upowszechnianiem dorobku polskiej myśli filozoficznej,  rozwojem postaw filozoficznych oraz organizowaniem spotkań upowszechniających myślenie filozoficzne. Celem głównym Fundacji jest wydawanie kolejnych tomów „Ksiegi Wywiadów Filozoficznych”

Fundacja uruchomiła właśnie własny rachunek, na który można dokonywać wpłat.

Osoby chcące przyczynić się do realizacji celów Fundacji, w tym bieżącego projektu (wydanie Księgi wywiadów filozoficznych) prosimy o kontakt.

Jednocześnie informujemy, że Fundacja w chwili obecnej może być klasyfikowana jako „organizacja pozarządowa, nie będąca jednostką sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku” jednak NIE posiada jeszcze statusu pozwalającego korzystać z odliczenia darowizny od podatku na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego.

Kontakt z Fundacją Homo Inquietus:

Kontakt@HomoInquietus.org

 
Reklamy